Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

INdAM FELLOWSHIPS IN MATHEMATICS AND/OR APPLICATIONS COFUNDED BY MARIE CURIE ACTIONS

Od 2013-10-01 do 2018-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 3 571 606,50

Wkład UE:

EUR 1 428 642,60

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2012-COFUNDSee other projects for this call

System finansowania:

MC-COFUND - Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)

Cel

Koordynator

"Istituto Nazionale di Alta Matematica ""Francesco Severi"""
Italy

Wkład UE: EUR 1 428 642,60


Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Italy
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Custode Lofiego
Tel.: +3906490320
Faks: +39 06 4462293
Adres e-mail

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę