Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DROPCELLARRAY

Project ID: 337077
Źródło dofinansowania

DropletMicroarrays: Ultra High-Throughput Screening of Cells in 3D Microenvironments

Od 2014-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 820

Wkład UE:

EUR 1 499 820

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Pavel Levkin
Tel.: +49 721 608 29175
Faks: +49 7247 3983012
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 820


KAISERSTRASSE 12
76131 KARLSRUHE
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Berndt Kronimus
Tel.: +49 721 608 22051
Adres e-mail

Beneficjenci

KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE
Germany

Wkład UE: EUR 1 499 820


KAISERSTRASSE 12
76131 KARLSRUHE
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Berndt Kronimus
Tel.: +49 721 608 22051
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę