Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MEMOTV

Project ID: 323977
Źródło dofinansowania

Epigenetic, neural and cognitive memories of traumatic stress and violence

Od 2013-08-01 do 2018-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 380 780

Wkład UE:

EUR 2 380 780

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120411See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Kierownik naukowy

Thomas Rudolf Elbert
Tel.: +49 7531 884609
Faks: +49 7531 883727
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT KONSTANZ
Germany

Wkład UE: EUR 2 380 780


UNIVERSITATSSTRASSE 10
78457 KONSTANZ
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Sabine Schiess
Tel.: +49 7531 885264
Faks: +49 7531 883727

Contact the organisation

Beneficjenci

UNIVERSITAT KONSTANZ
Germany

Wkład UE: EUR 2 380 780


UNIVERSITATSSTRASSE 10
78457 KONSTANZ
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Sabine Schiess
Tel.: +49 7531 885264
Faks: +49 7531 883727

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę