Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TSA

Project ID: 323494
Źródło dofinansowania

Telemharsh - Telemetric System Acquisition in harsh Environment

Od 2013-04-01 do 2016-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 399 760

Wkład UE:

EUR 288 300

Kraj koordynujący:

Portugal

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2012-01See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

Active Space Technologies, Actividades Aeroespaciais S.A.
Portugal

Wkład UE: EUR 288 300


PARQUE INDUSTRIAL DE TAVEIRO LOTE 12
3045 508 COIMBRA
Portugal
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Dina Gaspar
Tel.: +351304505505
Faks: +351304505506

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę