Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Metropolis, Urban Airspace Design

Od 2013-10-01 do 2015-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 760 197

Wkład UE:

EUR 594 743

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-AAT-2012-RTD-L0See other projects for this call

System finansowania:

CP-FP - Small or medium-scale focused research project

Cel

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 198 315


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Martin Hoekstra
Tel.: +31152787587
Adres e-mail

Uczestnicy

STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAARTLABORATORIUM
Netherlands

Wkład UE: EUR 199 994


Anthony Fokkerweg 2
1059CM AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Frank Bussink
Tel.: +31885113512
Faks: +31205113210
Adres e-mail
ECOLE NATIONALE DE L AVIATION CIVILE
France

Wkład UE: EUR 102 814


AVENUE EDOUARD BELIN 7
31400 TOULOUSE
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Georges Mykoniatis
Tel.: +335 62 17 41 17
Adres e-mail
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Germany

Wkład UE: EUR 93 620


Linder Hoehe
51147 KOELN
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Thomas Richter
Tel.: +495312952150
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę