Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DARKSIDE

Project ID: 337713
Źródło dofinansowania

Harnessing the Dark Side of Protein Folding: Manipulating Aggregation for Recombinant Protein Production

Od 2013-11-01 do 2018-10-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 639 400

Wkład UE:

EUR 1 639 400

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Daniel Kaganovich
Tel.: +972 54 2462875
Faks: +972 722447007
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 1 639 400


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hani Ben-Yehuda
Tel.: +972 2 6586676
Faks: +972 72 2447007
Adres e-mail

Beneficjenci

THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Israel

Wkład UE: EUR 1 639 400


GIVAT RAM CAMPUS
91904 JERUSALEM
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Hani Ben-Yehuda
Tel.: +972 2 6586676
Faks: +972 72 2447007
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę