Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

AMD

Project ID: 337122
Źródło dofinansowania

Algorithmic Mechanism Design: Beyond Truthful Mechanisms

Od 2013-11-01 do 2018-10-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 394 600

Wkład UE:

EUR 1 394 600

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Michal Feldman
Tel.: +972 50 5717527
Faks: +972 7 22447007
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 1 394 600


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Lea Pais
Tel.: +972 3 6408774
Faks: +972 7 22447007
Adres e-mail

Beneficjenci

TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 1 394 600


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Lea Pais
Tel.: +972 3 6408774
Faks: +972 7 22447007
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę