Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Establishing a European Network of Law Incubators that Bridge ICT Entrepreneurs and Start-ups with Law Students

Od 2013-10-01 do 2015-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 552 074

Wkład UE:

EUR 499 000

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-ICT-2013-10See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 218 405


327 MILE END ROAD
E1 4NS LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Reuben Almeida
Tel.: +44 20 7882 6038
Faks: +44 20 7882 7276
Adres e-mail

Uczestnicy

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgium

Wkład UE: EUR 92 991


Oude Markt 13
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Karolien Mariën
Tel.: +32 16 373024
Faks: +32 16 326515
Adres e-mail
HANS-BREDOW-INSTITUT FUR MEDIENFORSCHUNG AN DER UNIVERSITAT HAMBURG
Germany

Wkład UE: EUR 95 468


HEIMHUDER STRASSE 21
20148 HAMBURG
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Wolfgang Schulz
Tel.: +49 4045021734
Faks: +49 40 450 217 77
Adres e-mail
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 92 136


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Nico van Eijk
Tel.: +31 205253931
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę