Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

PASSME

Project ID: 336408
Źródło dofinansowania

Air-sea gas exchange - PArameterization of the Sea-Surface Microlayer Effect

Od 2014-04-01 do 2019-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 485 797

Wkład UE:

EUR 1 485 797

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Oliver Wurl
Tel.: +4944219440
Faks: +494421944140
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAET OLDENBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 485 797


AMMERLAENDER HEERSTRASSE 114-118
26111 OLDENBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Bianca Bockmeyer
Tel.: +49 441 798 2916
Faks: +49 441 798 3002
Adres e-mail

Beneficjenci

CARL VON OSSIETZKY UNIVERSITAET OLDENBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 485 797


AMMERLAENDER HEERSTRASSE 114-118
26111 OLDENBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Bianca Bockmeyer
Tel.: +49 441 798 2916
Faks: +49 441 798 3002
Adres e-mail
LEIBNIZ-INSTITUT FUR OSTSEEFORSCHUNG WARNEMUNDE STIFTUNG
Uczestnictwo zakończone
Germany
SEESTRASSE 15
18119 ROSTOCK
Germany
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Cornelia Doering
Tel.: +493815197410
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę