Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

IHEARU

Project ID: 338164
Źródło dofinansowania

Intelligent systems' Holistic Evolving Analysis of Real-life Universal speaker characteristics

Od 2014-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 498 200

Wkład UE:

EUR 1 498 200

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-StGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SG - ERC Starting Grant

Cel

Kierownik naukowy

Bjoern Wolfgang Schuller
Tel.: +498515093350
Faks: +498515093352
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT PASSAU
Germany

Wkład UE: EUR 1 244 766,90


INNSTRASSE 41
94032 PASSAU
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Sabine Wiendl
Tel.: +498515091110
Faks: +498515091002

Contact the organisation

Beneficjenci

UNIVERSITAT PASSAU
Germany

Wkład UE: EUR 1 244 766,90


INNSTRASSE 41
94032 PASSAU
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Sabine Wiendl
Tel.: +498515091110
Faks: +498515091002

Contact the organisation

TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN
Uczestnictwo zakończone
Germany

Wkład UE: EUR 253 433,10


Arcisstrasse 21
80333 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ulrike Ronchetti
Tel.: +498928922616
Faks: +498928922620

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę