Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

EUROPEAN JOINT PROJECT: SYNERGISTIC EFFECTS OF AIR POLLUTANTS ON AGRICULTURAL CROPS.

Od 1985-06-01 do 1986-05-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

Niedostępne

Wkład UE:

Niedostępne

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Topic(s):

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

Central Electricity Generating Board (CEGB)
United Kingdom
EC1A 7A4 London
United Kingdom
Kontakt administracyjny: ROBERTS
Tel.: +44-372-374488
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę