Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MEMOPHI

Project ID: 615045
Źródło dofinansowania

Medieval Philosophy in Modern History of Philosophy

Od 2014-07-01 do 2019-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 219 920

Wkład UE:

EUR 1 219 920

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-CG - ERC Consolidator Grants

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Catherine König
Tel.: +49 7612032439
Faks: +49 7612032440
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 219 920


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Catherine König-Pralong
Tel.: +49 7612032439
Faks: +49 7612032440
Adres e-mail

Beneficjenci

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 1 219 920


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Catherine König-Pralong
Tel.: +49 7612032439
Faks: +49 7612032440
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę