Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SPCND

Project ID: 615929
Źródło dofinansowania

Supernovae: Physics and Cosmology in the Next Decade

Od 2014-06-01 do 2019-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 970 745

Wkład UE:

EUR 1 970 745

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-CG - ERC Consolidator Grants

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Mark Sullivan
Tel.: +4423 8059 7573
Faks: +4423 8059 2195
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 970 745


Highfield
SO17 1BJ SOUTHAMPTON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Emma Mills
Tel.: +44 2380 59 9435
Adres e-mail

Beneficjenci

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 1 970 745


Highfield
SO17 1BJ SOUTHAMPTON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Emma Mills
Tel.: +44 2380 59 9435
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę