Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

DYNAMO

Project ID: 620180
Źródło dofinansowania

DYNAMO Design methods for durabilitY aNd operAbility of low eMissions cOmbustors

Od 2014-01-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 796 529

Wkład UE:

EUR 597 395

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2013-01See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 312 298


ASHBY ROAD
LE11 3TU LOUGHBOROUGH
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Christopher Malins
Tel.: +44 1509 222421

Contact the organisation

Uczestnicy

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 135 335


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Renata Schaeffer
Tel.: +44 1223333534

Contact the organisation

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 149 762


Highfield
SO17 1BJ SOUTHAMPTON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Yan Qiao
Tel.: +44 2380593907

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę