Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERADIATE

Project ID: 621386
Źródło dofinansowania

Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems

Od 2014-07-07 do 2019-07-06, projekt w toku | ERADIATE Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 640 760

Wkład UE:

EUR 2 126 035

Kraj koordynujący:

Slovakia

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-ERAChairs-PilotCall-2013See other projects for this call

System finansowania:

CSA-SA - Support actions

Cel

Koordynator

ZILINSKA UNIVERZITA V ZILINE
Slovakia

Wkład UE: EUR 2 126 035


UNIVERZITNA 8215/1
010 26 ZILINA
Slovakia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Ivana Bridova
Tel.: +421 41 5132056
Faks: +421 41 5131515

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę