Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Spark Plasma Sintering Nanostructured Thermoelectric Sulphides

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 15 000

Wkład UE:

EUR 15 000

Kraj koordynujący:

China

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2013-IIFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IIFR - International incoming fellowships (Return phase)

Cel

Koordynator

Henan Polytechnic University
China

Wkład UE: EUR 15 000


Shi Ji Avenue 2001
454003 Jiao Zuo
China
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Dongyan Li
Tel.: +86 391 3987246
Faks: +86 391 3987245
Adres e-mail

Tematy

Life Sciences
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę