Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ORPASV

Project ID: 325953
Źródło dofinansowania

Electrohydraulic servovalve development, test and supply for Open Rotor Pitch Actuation System (Engine Demonstrator and Target Engine)

Od 2013-07-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 3 744 000

Wkład UE:

EUR 1 872 000

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2012-02See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

ZODIAC HYDRAULICS
France

Wkład UE: EUR 1 872 000


ROUTE DE JALLANS
28200 CHATEAUDUN
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Julie Carduner
Tel.: +33237975180

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę