Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MSMATH

Project ID: 614492
Źródło dofinansowania

Molecular Simulation: modeling, algorithms and mathematical analysis

Od 2014-06-01 do 2019-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 773 600

Wkład UE:

EUR 1 773 600

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-CG - ERC Consolidator Grants

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Tony Gilbert Lelievre
Tel.: +34 0164 15 3528
Faks: +34 0164 15 3586
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
France

Wkład UE: EUR 1 773 600


AVENUE BLAISE PASCAL-CITE DESCARTES-CHAMPS-SUR-MARNE 6-8
77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Carolina Garcia-Olmedo
Tel.: +33 164 15 3646
Adres e-mail

Beneficjenci

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES
France

Wkład UE: EUR 1 773 600


AVENUE BLAISE PASCAL-CITE DESCARTES-CHAMPS-SUR-MARNE 6-8
77455 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Carolina Garcia-Olmedo
Tel.: +33 164 15 3646
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę