Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

VTAIL

Project ID: 619159
Źródło dofinansowania

Design and manufacturing of a business jet model for high and low speed tests

Od 2014-02-01 do 2016-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 883 390,40

Wkład UE:

EUR 1 412 542,80

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2013-01See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

VALLET SAS
France

Wkład UE: EUR 1 120 150,80


LE HANOY ZONE ARTISANALE
27250 RUGLES
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Cedric Gaillard
Tel.: +33636333349

Contact the organisation

Uczestnicy

SOCIETE DE CONSTRUCTION DE MAQUETTES AERODYNAMIQUES - CMA
France

Wkład UE: EUR 292 392


LIEUDIT LE HANOY
27250 RUGLES
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Joël Lecomte
Tel.: +33630563789
Faks: +33232241010

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę