Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MERIC

Project ID: 609883
Źródło dofinansowania

Mechanisms of Evasive Resistance in Cancer

Od 2014-05-01 do 2020-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 11 197 882

Wkład UE:

EUR 11 197 882

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-SyGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SyG - Synergy grant

Cel

kierownik naukowy

Michael N. Hall
Tel.: +41 612672150
Faks: +41 612672148
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT BASEL
Switzerland

Wkład UE: EUR 5 491 133,20


PETERSPLATZ 1
4051 BASEL
Switzerland

Kierownik naukowy:
Michael N. Hall
Tel.: +41 612672150
Faks: +41 612672148
Adres e-mail
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Kurt Kamber
Tel.: +41 61 267 28 33
Adres e-mail

Beneficjenci

UNIVERSITAT BASEL
Switzerland

Wkład UE: EUR 5 491 133,20


PETERSPLATZ 1
4051 BASEL
Switzerland

Kierownik naukowy:
Michael N. Hall
Tel.: +41 612672150
Faks: +41 612672148
Adres e-mail
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Kurt Kamber
Tel.: +41 61 267 28 33
Adres e-mail
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 3 026 778


Raemistrasse 101
8092 ZUERICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Niko Beerenwinkel
Tel.: +41 61 387 31 69
Adres e-mail
UNIVERSITATSSPITAL BASEL
Switzerland

Wkład UE: EUR 2 679 970,80


HEBELSTRASSE 32
4031 BASEL
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Markus Heim
Tel.: +41 61 265 51 74
Faks: +41 61 265 51 52
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę