CORDIS
Wyniki badań wspieranych przez UE

CORDIS

Polski PL
Holographic Quantum Cosmology

Holographic Quantum Cosmology