Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

AXSIS

Project ID: 609920
Źródło dofinansowania

Frontiers in Attosecond X-ray Science: Imaging and Spectroscopy

Od 2014-08-01 do 2020-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 13 884 200

Wkład UE:

EUR 13 884 200

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-SyGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SyG - Synergy grant

Cel

Powiązane informacje

kierownik naukowy

Franz Xaver Kaertner
Tel.: +49 40 8998 6350
Faks: +49 40 8998 1958
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany

Wkład UE: EUR 10 774 200


NOTKESTRASSE 85
22607 HAMBURG
Germany

Kierownik naukowy:
Franz Xaver Kaertner
Tel.: +49 40 8998 6350
Faks: +49 40 8998 1958
Adres e-mail
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Ute Krell
Tel.: +49 40 8998 4508
Faks: +49 40 8994 4508

Contact the organisation

Beneficjenci

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany

Wkład UE: EUR 10 774 200


NOTKESTRASSE 85
22607 HAMBURG
Germany

Kierownik naukowy:
Franz Xaver Kaertner
Tel.: +49 40 8998 6350
Faks: +49 40 8998 1958
Adres e-mail
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Ute Krell
Tel.: +49 40 8998 4508
Faks: +49 40 8994 4508

Contact the organisation

UNIVERSITAET HAMBURG
Germany

Wkład UE: EUR 3 110 000


MITTELWEG 177
20148 HAMBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Simone Ludwig
Tel.: +4940428386565

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę