Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

HELENA

Project ID: 617256
Źródło dofinansowania

Heavy-Element Nanowires

Od 2014-09-01 do 2019-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 698 447

Wkład UE:

EUR 2 698 447

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-CG - ERC Consolidator Grants

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Erik Petrus Antonius Maria Bakkers
Tel.: +3115 278 9305
Faks: +3115 278 3251
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 900 858


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Jose Van Vugt
Tel.: +31 15 2787413
Adres e-mail

Beneficjenci

TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT
Netherlands

Wkład UE: EUR 1 900 858


STEVINWEG 1
2628 CN DELFT
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Jose Van Vugt
Tel.: +31 15 2787413
Adres e-mail
TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN
Netherlands

Wkład UE: EUR 797 589


GROENE LOPER 5
5612 AE EINDHOVEN
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Alfons Bruekers
Tel.: +31 40 2472513
Faks: +31 40 2477453
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę