Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ReStreCa

Project ID: 617102
Źródło dofinansowania

DNA Replication Stress in Cancer

Od 2014-10-01 do 2019-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 846 500

Wkład UE:

EUR 1 846 500

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2013-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-CG - ERC Consolidator Grants

Cel

Kierownik naukowy

Massimo Lopes
Tel.: +41 44 6353467
Faks: +41 44 6353484
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

UNIVERSITAT ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 1 846 500


RAMISTRASSE 71
8006 ZURICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Massimo Lopes
Tel.: +41 44 6353467
Faks: +41 44 6353484
Adres e-mail

Beneficjenci

UNIVERSITAT ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 1 846 500


RAMISTRASSE 71
8006 ZURICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Massimo Lopes
Tel.: +41 44 6353467
Faks: +41 44 6353484
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę