Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

CIRCODE

Project ID: 635872
Źródło dofinansowania

Cell-type specific mechanisms regulating rhythms in leukocyte homing

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku | CIRCODE Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 497 688

Wkład UE:

EUR 1 497 688

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Instytucja przyjmująca

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 497 688


GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Beneficjenci

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN
Germany

Wkład UE: EUR 1 497 688


GESCHWISTER SCHOLL PLATZ 1
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę