Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NewAve

Project ID: 638528
Źródło dofinansowania

New avenues towards solving the dark matter puzzle

Od 2015-06-01 do 2020-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 214 250

Wkład UE:

EUR 1 214 250

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany

Wkład UE: EUR 1 214 250


NOTKESTRASSE 85
22607 HAMBURG
Germany
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Beneficjenci

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany

Wkład UE: EUR 1 214 250


NOTKESTRASSE 85
22607 HAMBURG
Germany
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę