Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Reactive oxygen species (ROS) as Elixirs against chronic Disease: OXidative regulatory mechanisms In T cells and neutrophils.

Od 2015-07-01 do 2019-06-30, projekt w toku | REDOXIT Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 144 000

Wkład UE:

EUR 144 000

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF SURREY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 40 500


Stag Hill
GU2 7XH GUILDFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

Redoxis AB
Sweden

Wkład UE: EUR 13 500


Scheelevägen
SE-22381 Lund
Sweden
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

UNIVERSITATSKLINIKUM ERLANGEN
Germany

Wkład UE: EUR 58 500


MAXIMILIANSPLATZ 2
91054 ERLANGEN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

ASTON UNIVERSITY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 31 500


ASTON TRIANGLE
B4 7ET BIRMINGHAM
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę