Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Development of a non-invassive breath test for early diagnosis of tropical diseases

Od 2015-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 386 000

Wkład UE:

EUR 1 386 000

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Spain

Wkład UE: EUR 427 500


CARRER DE ESCORXADOR
43003 TARRAGONA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

TECHNION - ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Uczestnictwo zakończone
Israel

Wkład UE: EUR 4 500


SENATE BUILDING TECHNION CITY
32000 HAIFA
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU METALE NEFEROASE SIRARE-IMNR
Romania

Wkład UE: EUR 184 500


BULEVARDUL BIRUINTEI 102
077145 PANTELIMON ILFOV
Romania
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

POLITECHNIKA GDANSKA
Poland

Wkład UE: EUR 117 000


UL. GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDANSK
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

UNIVERSITAET ULM
Germany

Wkład UE: EUR 171 000


HELMHOLTZSTRASSE 16
89081 ULM
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

MOLECULAR FINGERPRINT SWEDEN AB
Sweden

Wkład UE: EUR 94 500


EKSATRAVAGEN 130
756 55 Uppsala
Sweden
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

SITEX 45 SRL
Romania

Wkład UE: EUR 198 000


GHICA TEI BLVD,BL.40,AP.2 DEPT.2 114
023709 BUCHAREST
Romania
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

JLM INNOVATION GMBH
Germany

Wkład UE: EUR 126 000


BEETHOVENWEG 41
72076 TUEBINGEN
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ
Poland

Wkład UE: EUR 63 000


UL POWSTANIA STYCZNIOWEGO 9 B
81519 GDYNIA
Poland
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę