Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NEUCOS

Project ID: 646623
Źródło dofinansowania

Neutrinos and the origin of the cosmic rays

Od 2015-09-01 do 2020-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 746 000

Wkład UE:

EUR 1 746 000

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-CoGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-COG - Consolidator Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany

Wkład UE: EUR 1 746 000


NOTKESTRASSE 85
22607 HAMBURG
Germany
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Beneficjenci

STIFTUNG DEUTSCHES ELEKTRONEN-SYNCHROTRON DESY
Germany

Wkład UE: EUR 1 746 000


NOTKESTRASSE 85
22607 HAMBURG
Germany
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę