Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

European Legitimacy in Governing through Hard Times: the role of European Networks

Od 2015-04-01 do 2018-03-31, projekt zakończony | ENLIGHTEN Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 484 111,25

Wkład UE:

EUR 2 484 111

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-EURO-SOCIETY-2014See other projects for this call

System finansowania:

RIA - Research and Innovation action

Cel

Deliverables

Publications

Koordynator

COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
Denmark

Wkład UE: EUR 889 970


SOLBJERG PLADS 3
2000 FREDERIKSBERG
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 401 375


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
Belgium

Wkład UE: EUR 792 590


Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 BRUXELLES
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

KOZEP-EUROPAI EGYETEM
Hungary

Wkład UE: EUR 230 000


Nador utca 9
1051 BUDAPEST
Hungary
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

TAX JUSTICE NETWORK LIMITED
United Kingdom

Wkład UE: EUR 43 506


38 STANLEY AVENUE
HP5 2JG CHESHAM BUCKINGHAMSHIRE
United Kingdom
Activity type: Other

Contact the organisation

CONFEDERATION EUROPEENNE DES SYNDICATS ADF
Belgium

Wkład UE: EUR 42 686


BOULEVARD DU ROI ALBERT II 5
1210 BRUXELLES
Belgium
Activity type: Other

Contact the organisation

FINANCE WATCH AISBL
Belgium

Wkład UE: EUR 40 602


RUE D ARLON 92
1040 BRUXELLES
Belgium
Activity type: Other

Contact the organisation

COMITE EUROPEEN DE COORDINATION DE L'HABITAT SOCIAL AISBL
Belgium

Wkład UE: EUR 43 382


SQUARE DE MEEUS 18
1050 BRUXELLES
Belgium
Activity type: Other

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę