Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Imaging Nonlinear Elasticity for seismology

Od 2016-09-01 do 2018-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE JOSEPH FOURIER GRENOBLE 1
Uczestnictwo zakończone
France

Wkład UE: EUR 0


Avenue Centrale, Domaine Universitaire 621
38041 GRENOBLE
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
France

Wkład UE: EUR 173 076


621, AVENUE CENTRALE
38401 Grenoble
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę