Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Projekty i wyniki
  • Application of crop genetics to improve Calcium content in millets and other crops for promoting health benefits in the prevention and treatment of osteoporosis

Application of crop genetics to improve Calcium content in millets and other crops for promoting health benefits in the prevention and treatment of osteoporosis

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ABERYSTWYTH UNIVERSITY
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


King Street, Old College
SY232AX ABERYSTWYTH
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę