Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Combining hyperspectral luminescence imaging and mineralogical identification to date mixed-component samples from volcanic eruptions

Od 2015-09-01 do 2017-08-31 | HYPERLIGHT Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Koordynator

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


FAHNENBERGPLATZ
79098 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę