Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

HumanitarianPassions

Project ID: 658512
Źródło dofinansowania

Humanitarian Passions. The Survival of Christian Iconography in Contemporary Representations of Pain: a Visual Studies Approach

Od 2015-06-15 do 2017-06-14, projekt zakończony | HumanitarianPassions Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 173 076

Wkład UE:

EUR 173 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
France

Wkład UE: EUR 173 076


54 BD RASPAIL
75270 PARIS 6
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę