Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Rotary Wing CLFC

Project ID: 658846
Źródło dofinansowania

Closed-Loop Flow Control to Enhance Aerodynamic and Aeroacoustic Performance of Wind-Turbine Blades

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, Umowa o udzielenie dotacji zakończona

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAET BERLIN
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


STRASSE DES 17 JUNI 135
10623 BERLIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę