Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Finding optimal size and location for wetland restoration sites for best nutrient removal performance using spatial analysis and modelling

Od 2015-04-01 do 2018-03-31, projekt w toku | OPTWET Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 240 507

Wkład UE:

EUR 240 507

Kraj koordynujący:

Estonia

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Koordynator

TARTU ULIKOOL
Estonia

Wkład UE: EUR 240 507


ULIKOOLI 18
50090 TARTU
Estonia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Partner organisations

NATIONAL INSTITUTE OF WATER AND ATMOSPHERIC RESEARCH
New Zealand
MARKET PLACE VIADUCT HARBOUR 41
1149 AUCKLAND
New Zealand
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę