Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Synthetic magnetism with ultracold Fermi gases of strontium

Od 2015-08-01 do 2017-07-31, projekt zakończony | SYMULGAS Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 177 598,80

Wkład UE:

EUR 177 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 177 598,80


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę