Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innovative high temperature thermal energy storage concept for CSP plants exceeding 50% efficiency

Od 2016-05-01 do 2019-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 259 558,20

Wkład UE:

EUR 259 558,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DI PISA
Italy

Wkład UE: EUR 259 558,20


LUNGARNO PACINOTTI 43/44
56126 PISA
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę