Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies

Od 2015-07-01 do 2018-06-30, projekt w toku | BRILLIANT Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 197 345

Wkład UE:

EUR 1 197 345

Kraj koordynujący:

Lithuania

Zaproszenie do składania wniosków:

NFRP-2014-2015See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Deliverables

Publications

Publications not available

Koordynator

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS
Lithuania

Wkład UE: EUR 275 937,50


Breslaujos g. 3
LT-44403 KAUNAS
Lithuania
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

Uczestnicy

NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH
Poland

Wkład UE: EUR 205 237,50


ULICA ANDRZEJA SOLTANA 7
05 400 OTWOCK
Poland
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

TARTU ULIKOOL
Estonia

Wkład UE: EUR 188 706,25


ULIKOOLI 18
51005 TARTU
Estonia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

LATVIJAS UNIVERSITATE
Latvia

Wkład UE: EUR 136 800


RAINIS BOULEVARD 19
1586 RIGA
Latvia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN
Sweden

Wkład UE: EUR 222 581,25


BRINELLVAGEN 8
100 44 STOCKHOLM
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

VALSTYBINIS MOKSLINIU TYRIMU INSTITUTAS FIZINIU IR TECHNOLOGIJOS MOKSLU CENTRAS
Lithuania

Wkład UE: EUR 107 537,50


Savanoriu 231
02300 VILNIUS
Lithuania
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

VAE SPB UAB
Lithuania

Wkład UE: EUR 60 545


ZVEJU G 14
09310 VILNIUS
Lithuania
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę