Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

CEITER

Project ID: 669074
Źródło dofinansowania

Cross-Border Educational Innovation thru Technology-Enhanced Research

Od 2015-07-01 do 2020-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 662 625

Wkład UE:

EUR 2 396 363

Kraj koordynujący:

Estonia

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-WIDESPREAD-2014-2See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

TALLINN UNIVERSITY
Estonia

Wkład UE: EUR 2 396 363


Narva Road 25
10120 TALLINN
Estonia
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę