Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

bLadder cAncer URine cEll aNalysis

Od 2015-06-01 do 2018-05-31, projekt zakończony | LAUREN Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 3 135 925

Wkład UE:

EUR 3 135 925

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-2-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-2 - SME instrument phase 2

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

CYTOSYSTEMS LIMITED
United Kingdom

Wkład UE: EUR 3 135 925


CRUICKSHANK BUILDING CRAIBSTONE
AB21 9TR ABERDEEN
United Kingdom
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę