Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

New Quaternary Ammonium Salts for use in Drug Manufacture

Od 2016-03-01 do 2020-02-29, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 774 000

Wkład UE:

EUR 774 000

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-RISE-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-RISE - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.
Italy

Wkład UE: EUR 432 000


Corso Umberto I 40
80138 NAPOLI
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

KELADA PHARMACHEM LIMITED
Ireland

Wkład UE: EUR 180 000


21 OBELISK RISE
A94 Dublin
Ireland
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

UNIVERSITAT LINZ
Austria

Wkład UE: EUR 162 000


ALTENBERGER STRASSE 69
4040 LINZ
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę