Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Environmental chemicals as obesogens

Od 2016-07-01 do 2019-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 249 490,80

Wkład UE:

EUR 249 490,80

Kraj koordynujący:

Czech Republic

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

Masarykova univerzita
Czech Republic

Wkład UE: EUR 249 490,80


Zerotinovo namesti 9
60177 BRNO STRED
Czech Republic
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Partner organisations

University of Florida
United States
GRINTER HALL 223
32611 5500 GAINESVILLE
United States
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę