Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Costs and optimality of gene expression levels in Escherichia coli

Od 2017-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2015See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET ZU KOELN
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


ALBERTUS MAGNUS PLATZ
50931 KOELN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę