Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Alzheimer Disease - gut connection

Od 2016-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku | AD-gut Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 7 686 620

Wkład UE:

EUR 5 092 886,25

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-NMP-2015-two-stageSee other projects for this call

System finansowania:

RIA - Research and Innovation action

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Koordynator

ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE
Switzerland

Wkład UE: EUR 0


BATIMENT CE 3316 STATION 1
1015 LAUSANNE
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Uczestnicy

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 1 551 003,75


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgium

Wkład UE: EUR 1 499 810


Oude Markt 13
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

VIB
Belgium

Wkład UE: EUR 754 668,75


Rijvisschestraat 120
9052 ZWIJNAARDE - GENT
Belgium
Activity type: Research Organisations

Contact the organisation

LUNDS UNIVERSITET
Sweden

Wkład UE: EUR 1 287 403,75


Paradisgatan 5c
22100 LUND
Sweden
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

UNIVERSITAET BERN
Switzerland

Wkład UE: EUR 0


HOCHSCHULSTRASSE 6
3012 BERN
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę