European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Universal PlugPlay OEE Data Capture Equipment to improve the efficiency of industrial processes