CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Filter Integrated single-Photon Sources

Publikacje

On-chip nanomechanical filtering of quantum-dot single-photon sources

Autorzy: Xiaoyan Zhou, Ravitej Uppu, Zhe Liu, Camille Papon, Rudiger Schott, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Peter Lodahl, Leonardo Midolo
Opublikowane w: 2019
Wydawca: arXiv

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników