Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Improving energy efficiency of heating in existing buildings

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 190 000

Wkład UE:

EUR 66 500

Kraj koordynujący:

Netherlands

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

TNO BUILDING AND CONSTRUCTION RESEARCH
Netherlands
2600 AA DELFT
Netherlands
Kontakt administracyjny: VAN DER SCHAAF
Tel.: +31-15-608518
Faks: +31-15-608432

Uczestnicy

NV FRIGEM NOORD-WEST FRIESLAND
Netherlands
8900 AB LEEUWARDEN
Netherlands
Kontakt administracyjny: BYLSMA
Tel.: +31-58-677787
Faks: +31-58-670602
NV OPENBAAR NUTSBEDRYF SCHIEDAM
Netherlands
3100 AB SCHIEDAM
Netherlands
Kontakt administracyjny: EIKENBROEK
Tel.: +31-10-4465291
Faks: +31-10-4372301
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę