Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

M&T for energy managers

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 257 714

Wkład UE:

EUR 68 333

Kraj koordynujący:

United Kingdom

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

AEA Technology
United Kingdom
Harwell Laboratory
OX11 0RA Didcot
United Kingdom
Kontakt administracyjny: RAWLINGS
Tel.: +44-1235-436747
Faks: +44-1235-432923
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę