Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fully Automatic System for Three-dimensional Flow Simulations

Od 1996-04-01 do 1998-03-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

Niedostępne

Wkład UE:

Niedostępne

Kraj koordynujący:

Netherlands

Topic(s):

0301 - Aeronautics

System finansowania:

CSC - Cost-sharing contracts

Cel

Koordynator

STICHTING NATIONAAL LUCHT- EN RUIMTEVAART LABORATORIUM
Netherlands
2,Anthony Fokkerweg 2
1059 CM AMSTERDAM
Netherlands
See on map
Kontakt administracyjny: J.W. VAN DER BURG
Tel.: +31-205113696
Faks: +31-205113210
Adres e-mail

Uczestnicy

Daimler-Benz Aerospace Airbus GmbH
Germany
85073 Manching
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Ernst Heinrich HIRSCHEL
FFA - THE AERONAUTICAL RESEARCH INSTITUTE OF SWEDEN
Sweden
Ranhammaarsvaegen, 12/14
161 11 BROMMA
Sweden
See on map
Kontakt administracyjny: Torsten BERGLIND
Tel.: +46-86341326
Faks: +46-86341071
GERMAN AEROSPACE CENTRE
Germany
Bunsenstraße 10
37073 GOETTINGEN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Dieter SCHWAMBORN
Tel.: +49-5517092271
Faks: +49-5517092446
IBK INGENIEUR BUERO - DR GUENTER KRETZSCHMAR
Germany
Eichendorffstrasse 120
90491 NUERNBERG
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: G. KRETZSCHMAR
Saab AB
Sweden
581 88 Linköping
Sweden
See on map
Kontakt administracyjny: Bert ARLINGER
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę